• Photo

  ASTM F 1829

  Kesme Gerilmesindeki Anatomik Glenoid Kilitleme Mekanizmasının Statik Değerlendirilmesi için Test Metodu

 • Photo

  ASTM F2028

  Glenoid Gevşemesi ve Ayrışmasının Dinamik Değerlendirilmesi İçin Test Metodu

 • Photo

  ASTM F1264

  İntramedüler Sabitleme Cihazları İçin Test Metodları

 • Photo

  ASTM F1541

  Dış İskelet Sabitleme Cihazları İçin Test Metodları

 • Photo

  ASTM F 2346

  Spinal Omurlar Arası Disk Protezleri İçin Karakterizasyon ve Yorulma Testi

 • Photo

  ASTM F2193

  Spinal İskelet Sisteminin Cerrahi Fiksasyonunda Kullanılan Bileşenlerin Standart Spesifikasyonları ve Test Yöntemleri

 • Photo

  ISO 6892-1

  Metalik Malzemeler – Çekme Testi – Bölüm 1: Oda Sıcaklığında Test Metodu

 • Photo

  ASTM F2887

  Toplam Dirsek Protezleri İçin Standart Şartnamesi

 • Photo

  ASTM F2665

  Ayak Bileği Protezi İçin Standart Şartnamesi

 • Photo

  ASTM F1717

  Bir Vertebrektomi Modelinde Spinalİmplant Yapıları İçin Test Yöntemleri

 • Photo

  ASTM F1798

  SpinalArtrodezİmplantlarında Kullanılan Ara Bağlantı Mekanizmasının ve Alt Montajların Statik ve Yorulma Özelliklerinin Değerlendirilmesi için Standart Kılavuz

 • Photo

  ASTM F 2077

  Intervertebral Vücut Füzyon Cihazları İçin Test Yöntemleri

 • Photo

  ASTM F 2267

  Statik Eksenel Sıkıştırma Altında Intervertebral Vücut Füzyon Cihazının Yüke Bağlı Olarak Yüklenmesinin Ölçülmesi için Standart Test Yöntemi

 • Photo

  ASTM F 382

  Metalik Kemik Plakalar için Standart Şartname ve Test Yöntemi

 • Photo

  ASTM F 384

  Metalik Açılı Ortopedik Kırığı Sabitleme Cihazları için Standart Şartname ve Test Yöntemleri

 • Photo

  ASTM F 543

  Metalik Medikal Kemik Vidaları için Standart Şartname ve Test Metodları